THẦU THI CÔNG CÔNG TRÌNH
● Dân dụng
● Công nghiệp
● Giao thông
● Kỹ thuật hạ tầng
● Mạng điện, trạm biến thế
CUNG CẤP & LẮP ĐẶT
● Hệ thống điện
● Hệ thống thang máy
● Thiết bị máy công nghiệp
● Hệ thống cấp, thoát nước
● Hệ thống ống hơi và khí nén
● Hệ thống thông gió, điều hòa nhiệt độ
ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC
MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG