Nhà máy dược Sagopha - Chi nhánh I

Công ty dược phẩm Sài Gòn (Sagopha) một trong những công ty sản xuất dược phẩm tư nhân đầu tiên thành lập tại VN sau ngày thống nhất đất nước.

Xem thêm về Công ty Sagopha

CHỦ ĐẦU TƯ:
Công ty dược phẩm Sài Gòn (Sagopha) (Việt Nam)
QUY MÔ:
5,000 m2
THỜI GIAN HOÀN THÀNH:
2009
Địa điểm:
Khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bình Dương
TƯ VẤN THIẾT KẾ: