Nhà máy Epic Designers

Công ty TNHH Epic Designers Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên về sản xuất denim và kaki để xuất khẩu. Hiện nay Epic Designers có chi nhánh tại Khu công nghiệp Xuân Lộc, Đồng Nai.

Epic Designers Việt Nam là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty Epic Designers, được thành lập tại Hồng Kông và phát triển thành công từ một đại lý mua để trở thành một công ty đa quốc gia lớn ngày hôm nay với các cơ sở sản xuất đẳng cấp thế giới ở châu Á với hơn 15,000 nhân viên.

CHỦ ĐẦU TƯ:
Công ty TNHH Epic Designers Việt Nam (thuộc Tập đoàn Epic Designers Hồng Kông)
QUY MÔ:
10,000 m2
THỜI GIAN HOÀN THÀNH:
2016
địa điểm:
Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
TƯ VẤN THIẾT KẾ:
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Omega