Nhà máy Box Pak - Giai đoạn IV

Công ty TNHH Box-Pak (Việt Nam) thuộc Công ty Box-Pak (Malaysia) chuyên về sản xuất bao bì giấy carton.

Công ty Box-Pak được thành lập vào năm 1974 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Box-Pak được chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Kuala Lumpur vào tháng 7 năm 1996. Tại tháng 12 năm 2007, vốn điều lệ của Box-Pak đã tăng lên đến 60,023,000 Malaysian Ringgit.

Xem thêm về Công ty Box-Pak

CHỦ ĐẦU TƯ:
Công ty TNHH Box Pak Việt Nam (thuộc Tập đoàn Box-Pak Malaysia)
QUY MÔ:
15,000m2
THỜI GIAN HOÀN THÀNH:
2016
địa điểm:
Khu công nghiệp VSIP, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
TƯ VẤN THIẾT KẾ:
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Quản lý Dự án Atelier (Việt Nam)